Nábytkářský informační systém

Spolupráce na projektu Informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku - Nábytkářský informační systém (NIS) Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Antropometrická část projektu, jehož příjemcem je Ústav nábytku, designu a bydlení, má za cíl inovovat normové rozměry výroby nábytku tak, aby odpovídaly požadavkům dnešní populace. Současné normy jsou zastaralé, design nejen nábytku, ale i interiéru bytu či pracoviště často neodpovídá tělesné velikosti a rozměrům hlavně mladé populace. Mnoho zdravotních problémů plyne právě z nesprávného sezení, nevhodného pracovního prostoru a úprava norem pro výrobu nábytku podle požadavků současné běžné populace může mít preventivní vliv právě na řadu problémů pohybového systému, které se potom odrážejí na celkovém zdravotním stavu i duševní pohodě jednotlivce. V antropometrické části projektu měříme rozměry lidského těla, které jsou relevantní pro design nábytku. Pracujeme s vzorkem populace dostatečně velkým na to, aby byla zaručena reprezentativnost a tím pádem validita výzkumu. Pro vedení velkého souboru a zpracování a analýzy velkého množství dat máme patřičné know-how.

Portrétní identifikace jedinců

Spolupráce na projektu Portrétní identifikace jedinců ve věkovém rozpětí od 1 roku do 18 let, programový projekt
Ministerstva vnitra č. VD20102010B22.

Předmětem projektu je vytvoření algoritmu růstových a proporčních změn obličeje nedospělých jedinců, jež by byl využitelný pro potřeby tzv. ageingu portrétních fotografií. Ageing je termín vystihující věkové přizpůsobení portrétní fotografie hledaného nebo porovnávaného jedince pro účely usnadnění procesu rekognice nebo fotokomparace v kriminalistické praxi. 

Last Updated (Sunday, 20 November 2011 10:09)