Nabízíme zpracování analýz v oblasti kosterní antropologie a antropologie živého člověka. Na základě lidských kosterních
pozůstatků vypracujeme zhodnocení dožitého věku, pohlaví, tělesných parametrů, etnické afinity, anomálií a patologic
kých stavů klasickými antropologickými metodami, ale i moderními metodami geometrické morfometrie. Provádíme také
mikroskopické analýzy kostní tkáně.

V oblasti antropologie živého člověka zpracujeme antropometrické
analýzy, predikce tělesné výšky, zhodnocení tělesného
složení, výpočet procentuálního množství tělesného tuku,
orientační zhodnocení rizika výskytu civilizačních chorob apod.

 

 

 

Last Updated (Saturday, 19 November 2011 21:54)