Provádíme průzkum a digitální snímky povrchu archeologických nálezů pod stereoskopickým mikroskopem a jejich
hodnocení. Cílem je záznam výrobních stop, stop používání předmětů, diagenetického narušení povrchu předmětů a
koroze, které představují východisko pro postupy dalšího hodnocení a ochrany těchto předmětů. Je možno také
vytvářet povrchové 3D modely zobrazované oblasti na základě fotogrammetrie nebo sekvence snímků zaostřených
do různé hloubky a měření útvarů na těchto modelech.

 

 

 

 

Last Updated (Saturday, 19 November 2011 21:59)