Nabízíme zpracování grafických návrhu a sazby publikací, plakátů, vědeckých posterů, brožur, letáků, pozvánek,
vizitek apod. Digitalizaci a úpravy grafických materiálů (negativy, pozitivy, skleněné desky, fotografie) do
formátu A3. Pracujeme s nejnovějšími verzemi grafických a sázecích programů (Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator, Adobe InDesign, Corel PHOTO-PAINT, CorelDraw a další).

 

 

 

Last Updated (Sunday, 20 November 2011 10:17)