Nabízíme statistickou analýzu vědeckých či jiných dat, konzultace v oblasti použití a použitelnosti statistických metod,
návrhy nejvhodnějších statistických postupů. Zpracováváme výstupy z kvalitativně i kvantitativně zaměřených výzkumů
či průzkumů různého zaměření s použitím metod standardní i pokročilé statistiky.

 

 
 

 

 

 

Last Updated (Saturday, 19 November 2011 22:07)