Nabízíme služby v oblasti vývoje, tvorby a úprav trojrozměrných virtuálních modelů biologických či jiných objektů, inte
raktivních prostředí, animací a prezentačních videí s modely. Naše produkty, jež jsou vždy replikami reálných objektů a
odrážejí tak jejich skutečnou morfologii, lze použít jako vhodný doplněk výstavních exponátů, jako součást výukových
 materiálů nebo elektronických učebnic pro základní, střední nebo vysoké školy nebo jako dekorační i funkční
prvek webových nebo jiných prezentací. Vedle toho jsou 3D modely vhodným zdrojem prostorových dat
(souřadnic, kontur, křivek anebo celých povrchů), jež lze využít při studiu tvaru a velikosti
studovaných objektů.

 

 

 

Last Updated (Saturday, 19 November 2011 21:42)